Помощник

Мечтата за един асистент, който символизира знания и майсторство на умения. Да бъдеш в състояние лесно да се възползва от силата. Да бъдете напълно умишлени с определено умение или да имате възможност да предоставяте лесно от себе си, когато е необходимо. Пример: Човек мечтае да види думите ~владетел за помощник, даден ви~. В реалния живот той е завършил чужд езиков курс. Думата ~магьосник~ отразява способността му да може лесно да дешифрира всякакви странни думи, които е видял. Може да използва уменията си, за да се учи сам.