Услуги

Ако сте донесли колата си или друго превозно средство за услуга, тогава сънят ви предупреждава за времето, което трябва да се направи, в противен случай ще се съжалите. Сънят, в който сънуващият е служил на друг човек, показва желанието да помага на другите в буен живот.