Сеанс

Ако видите, че някой е правил сеанса, това означава, че имате най-доброто разбиране за себе си, отколкото другите. Сънят показва, че имаш дар на шестото чувство. Като алтернатива, сънят може да ви предложи да отворите очите си по-широк. Може би има неизползвани ресурси в теб, които могат да ви помогнат да подобрите много по-добре.