Преследван

Мечтата да бъдеш обитаван от духове символизира нерешени проблеми на миналото, които причиняват емоционален стрес. Може да имаш проблем с това да се отдалваш на нещо, което ти се е случило. Травми и потиснати чувства или спомени. Може да се страхуваш или да те е страх от миналото.