Преследван

Ако сте обитавани от сън, тогава такъв сън представлява нещата, които сте направили в миналото и сега те следват. Може би мислиш, че си направил нещо не е точно както трябва, така че сега чувстваш някаква вина.