Уплашен

Когато мечтаете за страх в съня, тогава такъв сън може да отразява истинския страх, който имате към нещо.