Сирени

Мечтата на сирени символизира чувство на спешност. Вие или някой, който чувствате внимание трябва да се установи проблем. Ситуацията, която смятате, е непосредствен приоритет. Да бъдеш предупреден за проблем. Отрицателно, сирената може да отразява чувството ти, че някой те принуждава да се справяш с проблеми, които не искаш. Тя може да бъде представяне на чувства, че някой чувства, че спешно трябва да ви отреже или че напредъкът ви е заплаха.