Астери

Мечтата на астрите, означава вашите неизпълнени желания, очакванията, които все още се надявате да получите. Сънят ви предлага да се продължи напред и ще получите тези качества.