Астероид

Когато мечтаете за астероид, това може да е послание от Бог. Трябва да си щастлив, защото има неща, които само вие знаете и имате способността да се вглеждате по-отблизо, както никой друг не прави.