Особено

Ако сте носели палто в сън, тогава такава мечта показва защитата, която сте направили от външния свят. Може би има неща, които никой не е видял и знаел, така че поставяш бариерите на другите.