Сократ

Сънят за Сократ може да представлява вашето желание да имате справедливост или да бъдете уважавани. Може да почувствате, че не се отнасяте еднакво или не ви е даден справедлив удар. Може да се притеснявате, че цялото ви усилие е напразно. Може да е и представяне на вашата загриженост, че не сте направили нищо лошо.