Въздържание

Да мечтаеш, че въздържанието символизира навици или модели на негативно мислене, които се въздържат.