Астронавт

Мечтата за астронавт символизира аспект от себе си, който изследва непозната или непозната територия. Ти или някой, който преживява неща, които никога не си изпитвал преди. Може да се занимавате със ситуация, в която няма определени отговори. Време, в което има изненади на всеки ъгъл или е невъзможно да се знае какво ще се случи по-нататък. Като алтернатива, може да търсите места и нови преживявания.