Астроном

Мечтата за астрономите символизира спекулацията за бъдещето или потенциала, който предстои. Тя може да бъде представяне на внимателно планиране или разглеждане на редица резултати. Претегляне на всички възможности. Може да се сблъскате със ситуация, в която няма гаранции или абсолютни отговори. Може да си мечтаете за ~всичко, което бихте могли да бъдете~ или да правите планове за непредвидени ситуации.