Нападнат

Сънят на атаката символизира хората или ситуациите, които усещате, че ви нараняват емоционално или застрашават чувството ви за сигурност. Може да е и представянето на страховете, които дарявате. Други хора могат да се ядосат или да се отбранят с теб. Проблеми, които застрашават загубата на някакъв вид или увеличават нежелания риск (като заболяване, финансова загуба или нещо, което застрашава връзката ви.) Атаката може да сочи и за вреди, които вече са настъпили физически, финансово или от взаимоотношения. Да мечтаеш, че атакуваш някого отразява конфронтацията с проблем или отбранително отношение. Можете да преодолеете проблемите или да предприемете действия срещу нещо, което смятате, че е заплаха за вас. Атаките в съня могат също да представляват чувствата ви за настоящите взаимоотношения. Пример: Човек мечтае да спаси жена си, за да бъде нападнат. В реалния живот той отхвърля подарък, който роднина не харесваше. Той чувства, че настоящето ще отвори отново старите конфликти, които са били променени, че са минали.