Въздушен удар

Сънят за въздушна стачка символизира интуитивно предупреждение или чувство, че трябва да се откажа от това, което правите, за да се избегне заплаха. Приоритет за избягване на опасността, която е ~внезапно~. Усещаш липсата на контрол в живота си.