Талисман

Мечтае за талисман, тя представлява действието на защита на някого или нещо или държавата от защита. Ако използвате талисман в съня, то посочва суми, които имате нужда от защита. Трябва да поправите арогантността си и да помолите за външна помощ. Ако някой носи талисман, то може да символизира, че този човек може да се нуждае от помощ.