До

Човек се оказа подреден на пода и след това такава мечта показва необходимостта да се видят иновациите, с които са обкръжени и да ги използват правилно.