Задачи

Задачите в съня, представляват отговорностите, които имате в будния си живот. По-подробно тълкуване може да се намери в обяснението на съня като домакинска работа.