Уплашен (Жардел)

Когато мечтаете да бъдете уплашени (да почувствате страх или паника), това е предупреждение, че ще паднете от злополука и това ще ви последва до някаква травма. Ако мечтаете другите да се страхуват- това означава, че скоро ще се изправите пред мизерни и тъжни условия. Тази мечта означава, че ще получите сложни и трудни.