Кацане

Мечтата за кацане на самолет символизира за края на проект или план. Нещо в живота ти, което е ~отнело~ или е започнало вече, е приключило. Завършване на задача или пътуване. Като алтернатива, кацането може да отразява стабилността, която е била възстановена в ситуация, която е излязла от контрол.