Тис, ти си най-добре

Когато видите тис в съня, тогава такъв сън предсказва за следващите неприятни преживявания или дори смъртта.