Снайперист

Ако сте стрелецът или мечтаете за един, тогава тя показва скрито чувство на безсилие и гняв, които имате. Уверете се, че сте се занимали с негативни чувства и емоции, но по начин, който няма да навреди или обижда другите.