Телевизия

Мечтата за гледане на телевизия символизира ситуация или преживяване, което създавате за себе си или които искате да наблюдавате. Преживяване или ситуация, която мисля, че е прекрасно или как да се поправи. Мечтата на телевизията символизира ситуация или преживяване, което можете да имате, ако искате, но не се интересуват от. Налични опции или опции, които сте избрали да игнорирате или избягвате. Вие избирате да не отидете на определен маршрут и вместо това искате по-интересен или по-безопасен вид опит. Пример: Едно дете някога е мечтало за телевизор, който е изключен, когато в реалния живот те се изправят пред родителите си, които се развеждат и избират да напуснат майка си. Майката предложи да позволи на детето да се върне да живее с тях по всяко време, но детето не иска. Извън телевизора символизира опита от живота с майката, който детето не се интересува от това да има.