Снайперист

Сънувайки, че си снайперист, има значението на потиснатата агресия. Да бъдеш снайперист в съня означава, че трябва да се признае тази агресия. В допълнение, това означава, че може да се наложи да контролирате своя гняв или изразя гняв правилно. Мечтата за нападение от снайперист има символичното значение на гнева, което някой може да има върху вас. Може би някой те е набелярил с неконтролируемо нападение. Мечтата да бъде атакувана от стрелец, предполага, че те са по-учтиви, дори ако лицето не е в състояние да изрази чувствата си правилно.