Пипала

Мечтата с пипала символизира прилепване или притежание. Да си с ръцете на всяко малко нещо.