Спортист

Сънят, в който човек си представя, че е спортист, означава способността му да се адаптира в различни ситуации. Вие сте човекът, който е в състояние да извлече максимума от минимума. Сънят показва, че сте получили нещата, които сте си помислили, че няма да бъде в състояние да постигне. Ти си много влиятелен човек.