Тавана

ако мечтаете да видите тавана, тогава такъв сън показва ограниченията, които сте направили за себе си. Може би сънят предполага, че можете да премахнете тези бариери и да направи гледната точка по-широк. Сънят може също да показва духовните аспекти на вашата личност, където погледнете по-горе.