Тухла

За мечтата на тухла, тя обозначава своята независимост и творчество. Владеенето на живота ти те е втвърдило. Ако в съня са строи стената, която е направена от тухли, тогава това означава, че се опитвате да се предпазите от външния свят. Може би някой те е наранил в миналото, така че се опитваш да се защитиш. Мечтата за тухли може да покаже и трудната личност, която имате, поне за тези около вас, дори и да сте много чувствителни отвътре, но не я показвайте на другите.