Актьори / актриси

Мечтата за актьор символизира аспект от себе си, който се преструва. Негативно един актьор може да отразява измамните взаимодействия с другите. Позираш, поза или не си себе си. Да се преструвам. Ако актьорът е известна знаменитост, те символизират качеството или аспект на неговата личност въз основа на най-искрените му чувства или мисли за тях. Пример: Човек мечтае да стане актьор. В реалния живот той се опитваше да излъже клиента за квалификацията си, преструвайки се, че е по-опитен от него.