Забавяне

Когато мечтаете за забавяне, тогава такъв сън показва нещата, до които трябва да застанете до. Въпреки това, не оставяйте обстоятелствата да се намесват в нещата, към които сочите.