АТВ (всички терени возила)

Мечтата за АТВ (всички терени) символизира вашия избор и способност за вземане на решения, когато сте готови да направите всичко, за да разрешите даден проблем. Човек не поддържа неочетено отношение към решаване на проблеми. Ако видите някой друг, който провежда ATV, той символизира някои аспекти на вашата личност, която ръководи вашите решения, когато сте силно мотивирани да разрешите даден проблем.