Работа

Ако работите гневно в съня си, то показва, че се занимавате с неприятна ситуация в живота си. В съня, който виждате, че работите на старото си работно място, това показва, че трябва да вземете опита от миналото и да го използвате в сегашната ситуация. Ако работите усилено и ентусиазирано, тази мечта ще донесе успех и здраве на живот.