Английски клас

Мечтата за английски клас символизира загрижеността, че не правите нищо лошо. Тревожещо или дълбоко притеснено, че всичко, което правите или казвате, е подходящо. Отрицателно, може да мислите, че сте обидил някого, че някой ви е ядосан, или че нещо, което сте казали е погрешно, изтълкувани. Като алтернатива, може да се уверите, че нещо е толкова добро, колкото можете да го получите.