Злоупотреба

Да мечтаеш, че злоупотребяваш с някого, символизира враждебността към човек или ситуация. Тя може да бъде и представяне на липса на благодарност или уважение към други хора или някои области от живота ви. Злоупотребата може да сочи към модели на мислене като покаяние, вина, пораженец или депресиран. Сънят за това, че си малтретиран, символизира проблемите, които считаш за враждебни към вашето благополучие. Реакция от човек или ситуация в реалния живот, това, което се чувствате, е много сурово или свръхкомпенсирано. Ако сте били малтретирани в реалния живот, тогава сънят може да е знак, че трябва да започнете да се изправяте пред миналото си, като говорите с някого.