Аврора Бореал

За мечтата на сиянието, то означава духа, издигнат от неговата личност. Чувствате се страхотно, че получавате удоволствията на живота. Сънят показва, че следващата от радост и спокойствие, която ще остане в живота ви.