Аутизъм

Мечтата на някой с аутизъм може да представлява трудност при общуването или ~знанието чрез някого. Вашето съзнание за други хора, които целенасочено не слушат разум или предупреждения. Тя може също така да бъде представяне на чувствата, че другите са толкова упорити или арогантни, че те чуват всичко, което им казват и никога не правят нищо по въпроса. Чувствата му се разочароваха от другите, предпочитайки да бъдат провал, въпреки съветите или предупрежденията му. Мечтата за това да бъдеш аутист може да представлява трудността да слушаш мотиви или предупреждения. Може да имате затруднения при изслушването на някого, когото не уважавате. Пълно осъзнаване на това, което ви се казва, но предпочитате провала, защото сте твърде арогантен, засрамен или се страхува да направите нещо. Като алтернатива, аутистите може да отразяват несигурността, че трябва да не сте като другите хора.