Злоупотреба

Мечтата за злоупотреба, която използвате срещу някого, представлява връщането на парите във времето. Това означава, че ще трябва да компенсирате това, което сте направили в миналото за вашето семейство или приятели. Трябва да започнеш да се държиш с тези, които обичаш и да показваш любовта, която имаш към тях. Ако мечтаете, че сте били малтретирани, това означава, че има нещо в живота ви, за което трябва да внимавате. Внимавайте, не се доверявайте на никого, тъй като може да има някой, който желае нещастие в живота ви.