Тръба

Сънуването и виждането на тръба може да се разбира като проява на подсъзнанието ви, защото сте отворени и възприемчиви към нови идеи. Тя може също така да представлява вашата връзка с хората около вас. Сънуването, че пушите тръба в съня си означава знания или съзерцание.