Автограф

Мечтата за получаване на нечий автограф символизира ~доброта~, която не може да бъде отречена. Тя може също така да представлява спомен, че имате положителна ситуация, която доказва по-добре от другите в някаква форма веднъж завинаги. Алтернативно, автограф може да отразява одобрението на авторитетен или оригинален източник. Лице или ситуация, които придават допълнително доверие на вашите твърдения или постижения. Да мечтаеш, че някой подписващ автограф символизира да даде съгласието или одобрението на някого. Тя може също така да бъде представянето на използването на знания, опит или статус, за да се подобри репутацията на някой друг.