Автограф

Ако мечтаете да поискате автограф от някой символизира характеристиките, които човек има, тъй като всички те се възхищават и биха искали да ги има. Ако видите някой да ви помоли за автограф, това показва, че приемате някого, който ви пита.