Съюз

Когато виждате принадлежност към Съюз в сън, то показва вашата комуникация с други хора и екип, който можете да направите. Може би проектът, по който работите, ще донесе много доброта не само към себе си, но и на други.