Аутопсия

Когато мечтаеш за аутопсия, това показва, че си откъснал съзнанието и съзнанието си. Уверете се, че мислите за поведението си и начина, по който се отнасяте към хората около вас, защото вие сте отговорни за вашите действия.