V (буква)

буквата V в съня символизира избора, опциите или прави каквото си искаш. Двете посоки символизират способността ви да избирате точно как искате нещо да бъде. V е 22-рата буква от азбуката и в нумерология 22 символизира с увереност, пред вашите проблеми. 22 е също много мощен брой, защото е също така отразява феномена на ореол от 22 градуса, където слънцето прилича на ореол от ангели. Като римска цифра, тя може да представлява номер 5.