Разрешение

Сънят за упълномощаване символизира вярванията, които имате за това, че не сте в състояние да правите това, което искате. Ако някой трябва да подпише, това означава, че чувствате, че някой друг има силата да ви спре да правите това, което искате. Религиозните хора могат да мечтаят за разрешение да отразяват усещането, че Бог не може да се съгласи с това, което искат. Като алтернатива, оторизация може да означава, че не сте сигурни дали трябва да си позволите да направите нещо. Разрешително може да бъде представяне на езика на тялото или социален индикатор, че чакате някой, преди да продължите в дадена връзка.