Сексуално насилие

Мечтата да бъдеш насилвана символизира чувството или нарушена по някакъв начин. Може да се почувстваш унизен. Може да има лице с доминиращо влияние върху вас или с кого имате горчив спор. Сексуалната злоупотреба може да бъде и представянето на корупция на невинността или нещо добро, което се случва. Мечтите да бъдат насилвани могат да бъдат симптом на посттравматичен стрес. Ако сте били насилвани в реалния живот, тогава трябва да говорите с професионалист.