Предварително

Сънувайки, че напредвате в ситуация, символизира някакъв напредък в будния ви живот.