Свещ

Мечтата ви, че плавате в спокойни води, представлява как върви животът ви и как можете да се справите с проблемите на живота. Сънуването, че плавате срещу вятъра, показва, че се сблъсквате с много трудности.