Недостатъчност

Да мечтаеш, че колата ви се разваля символизира изостряне, изтласкване на себе си, твърде трудно, или надхвърляне на ограниченията. Можете да се отправите към физически трудности, трудности и дори заболяване. Трябва да се грижите по-добре за себе си или да преоцените избора и алтернативите си. Алтернативно, колапс може да представлява ресурси, доверие или взаимоотношения, които се вслучили.