Вентрилоквист

Ако си видял вентрилоквистът, значи това показва измамата, която те кара да се чувстваш зле. Ако сте вентрилоквист, то показва изкусните аспекти на вашата личност. Може би има някои части, където се опитвате да се скриете от другите.